Jeg vever.

Utgangspunktet for mine arbeider består i kontrasten mellom det vevde og etterbehandling som til sammen utgjør en helhet. Arbeidene mine kan ses på som en undersøkelse av materialitet og endringsprosesser, samt tvetydig undringer, som en abstrakt tilstand, en tanke eller et minne. Jeg arbeider hovedsakelig med tekstil og vev. Når de vevde arbeidene tas ut av veven, kollapser den stramme strukturen. Jeg jobber vekselsvis med å bygge opp og bryte ned strukturelle former i arbeidene, samt undersøke balansepunkt og en tilført risiko. Jeg utforsker teknikker og etterbehandlingsmetoder som utfordrer materialets tåleevne. Saltvann og sjøvann kombinert med ulike husholdningsartikler er med på å fremprovosere en reaksjon i tekstilen. Det å etterbehandle en vevd flate som frembringer mønsterdannelser hvor konsentrasjonen veksler mellom flate, lukt og det som gror frem eller spises opp i tekstilen tiltrekker meg. Arbeidene veksler mellom det vakre og forgjengelige, og det intime og sårbare.  

Den håndverksmessige utførelsen og teknikken i arbeidet er viktig i mine arbeider, jeg har en grunnleggende interesse for å veve. Derfor har selve arbeidsprosessen en sentral rolle i hvordan jeg oppnår resultater. Jeg utforsker samspillet mellom form, format og farger og hvordan disse områdene kan informere hverandre og åpne opp for fortellinger som ligger i det abstrakte formspråket. Jeg har alltid en plan og et bilde i hodet av hva jeg ønsker å få til når jeg begynner på et nytt verk. Før jeg begynner på et nytt verk lager jeg meg ulike regler på forhånd. Reglene kan handle om valg av materialer som ull, lin, polyester, kobber og lignende. Eller det kan være valg av format, type etterbehandling eller bindinger i veven. Hvert arbeid gir meg også ideer til mulige løsninger i neste verk, slik blir hvert arbeid begynnelsen på et nytt. Den lange prosessen i veven og etterbehandlingen gir rom for tanker og refleksjoner rundt arbeidet.

Mine arbeider er i konstant endring da de endrer seg i forhold til lyset, rommet og hvordan man står og beveger seg i forhold til arbeidet. Jeg får inspirasjon fra naturen, havet, små detaljer som vokser frem i naturen som mose, lav eller sopp. Jeg jobber i et abstrakt uttrykk som gjør at man kan tolke og lese ulike ting inn i arbeidene. Mange av detaljene kommer ikke frem før man er tett på arbeidene. Dette gjør at hvert enkelt individ vil få forskjellige opplevelser i arbeidene. Og disse opplevelsene kan endre seg utfra hvor man står eller når man betrakter arbeidene.