top of page

Jeg vever.

Jeg arbeider hovedsakelig med tekstil og vev. Den håndverksmessige utførelsen og teknikken i arbeidet er viktig i mine arbeider, jeg har en grunnleggende interesse for å veve. Derfor har selve arbeidsprosessen en sentral rolle i hvordan jeg oppnår resultater. Jeg jobber konstant med inspirasjon som igjen går over til skisser i veven.

 

Utgangspunktet for mine arbeider består i kontrasten mellom det vevde og etterbehandlingen som til sammen utgjør en helhet. Arbeidene mine kan ses på som en undersøkelse av materialitet og endringsprosesser. Jeg jobber vekselsvis med å bygge opp og bryte ned strukturelle former i arbeidene, samt undersøke balansepunkt og en tilført risiko. Jeg utforsker teknikker og etterbehandlingsmetoder som utfordrer materialets tåleevne. Jeg ønsker å trekke mine arbeider gjennom flere fagfelt. Jeg ser samspillet mellom materialer, muligheten for å kombinere veldig forskjellige materialer og lar det styre utprøving og rene eksperimenter. Materialenes egne krefter aktiviseres gjennom mekaniske prosesser som vev og fysiske kombinasjon. Målet er å kombinere dette i videre forstand gjennom å prosessere mekanisk frambragte strukturer inn i kjemiske reaksjoner/prosesser som skaper nye visuelle uttrykk. Resultater både av utprøving av materialer og de mer eksperimentelle forsøkene, vil kunne frambringe nye uttrykk, nye visuelle formasjoner og nye ideer. Det er materialenes liv og kommunikasjon som styrer produksjonsmetodene, samtidig er det basis jeg går ut fra, klare rammer for produksjon som jeg har med meg og bryter ut av. På den måten vil jeg fornye produksjonsmetoder, utvide min kunnskap om materialene og skape nye rammer for det ferdige verket.

 

Jeg er opptatt av tid, møter og mennesker. Som danner varierende opplevelser av indre og ytre landskap. Det er igjennom disse møtene titlene kommer. De er åpne og poetiske. Preget av energien og kontakten som skjer mellom mennesker. Det er mitt avtrykk, den personen jeg er.

bottom of page